De flesta moderna mc har ett avgasåterföringssystem som rescirkulerar en del av avgaserna in i luftburken. Detta sker av miljöskäl. Detta system består av anslutningar i toplocket till avgasportarna, en magnetventil som öppanr och stänger tillförseln av avgaser till luftburken beroende på varvtal och trottelläge. Avgaserna först in i luftburken via slangar i detta system. För att slippa avgasknallar vid gasavslag täpper man till slangarna i detta system. Alternativt monterar du Block Off plates som består av är tätpluggar till intaget i luftburken samt aluminium plattor som monteras i topplocket istället för de original plattor som sitter där från fabrik med slanganslutningar. Detta är ett obligatoriskt tillbehör vid en mappning om du vill slippa avgasknallar på avslag.