https://static.wixstatic.com/media/2a0891_a84e886b126a4411a26beb8f4914fa21~mv2.jpg/v1/fill/w_573,h_430,al_c,q_90/2a0891_a84e886b126a4411a26beb8f4914fa21~mv2.webp


Factory Ride har en professionell bromsbänkscell med en komplett uppsättning verktyg för effektmätning, dataloggning, ECU mappning samt ECU flashning

Retur till startsidan i webshopen >>>
Bromsbänken

Factory Ride arbetar i en egenkonstruerad - byggd bromsbänkscell med alla komponenter, verktyg som krävs för professionell effekt mätning, mappning och ECU flashning. Bromsbänkscellen är kompromisslöst byggd och utrustad, jag törs nog påstå att den är Sveriges mest kompletta bromsbänk för mappning av motorcyklar och flashning av Motorcyckel ECU:er.

Bromsbänken är nedsänkt i golvet i en ljudisolerad cell som dämpar ljud cirka 50 dB. Bromsbänkens styrelektronik och styrprogram är en SportDevices SP5 enhet som kompletterats med olika dataloggers som ansluts direkt till Mc:ns ECU och kan hantera de flesta MC.

Utöver den Can buss baserade dataloggningen direkt från ECU:er så kan bromsbänkens styrenhet logga värden för analog trottel position, Lambda värde, varvtal, avgastemperatur för alla MC märken och modeller via direkta sensor inkopplingar.

En datastyrd väderstation mäter lufttryck och temperatur i bromsbänkscellen och uppdaterar bänkens korrigeringsfaktor som är SAE J1349 automatiskt.

Kraftigt fläktsystem ger stabil temperatur och bidrar till ett bra resultat

Fläktsystemet är extremt kraftigt med ett flöde på 45.000 kubikmeter/timme och klarar att hålla en konstant temperatur i cellen under testning med en maximal vindhastighet på 120 Km/h för luften som motorn drar i sig. Fläkt systemet består av tre delar, kylluft för motorn, insugningsluft till motor och frånluft ut ur rummet. Huvudfläkten för motorns luft drivs av en 10 Hp elmotor.

Sensorer för Lambda värde och avgas temperatur mätning

Under mappningen mäts Lambda värden med bredbandslambda enheter. Det finns sensorer för individuell mätning av Lambda värdet i varje cylinder för motorcyklar som har 1 till 4 Lambda portar i grenröret. Alternativt sker mätning av Lambda värde med en eller två Lambda sensorer för en eller två cylinder bankar via kollektorn i avgassystemet eller en avgas sniffer i mynningen på ljuddämparen. Det är även möjligt att mäta avgastemperatur i fyra cylindrar individuellt via EGT sensorer om MC:ens grenrör har EGT portar för montering av sensorerna.


​5 gas mätare integrerad i bromsbänken för att hitta optimala inställningar

Factory-Ride använder förutom bredbands Lambda sensorer en fem gasmätare för att snabbt hitta den mest optimala bränsle och tänd inställningen i alla register och få en bekräftelse på att den mest optimala inställningen för en enskild motor har hittas. Fem gasmätaren ger mer information om vad som händer under förbränningen av bränsle / luft blandningen än en Lambda sond som bara mäter hur mycket syre det finns kvar i avgaserna. Genom att läsa av, kombinera och tolka de olika värdena i 5 gasmätaren får man information hur bra tänd inställning och bränsle blandning är i nuläget och åt vilket håll det skall justeras. Man får också besked om vilken inställning som ger bäst möjlig effekt och körbarhet i alla register. Om man bara mappar med hjälp av en Lambda sond är det svårare och mer tidsödande att hitta optimala inställningar i alla register. 5 gas mätaren kommunicerar med bromsbänkens styrenhet genom Can bus.


Knack - spiknings loggning för optimal tänd inställning

Bromsbänken är utrustad med marknadens bästa knack loggnings system Plex Knock Monitor V2 som urskiljer knackningar i enskilda cylindrar upp till 8 cylindrar och två cylinderbankar. Data och knack loggningen gör att Factory Ride kan mäta och identifiera knackpunkt och MBT punkt i alla last - varvtals områden och justera tändpunkten optimalt. Därmed kan Factory Ride höja vridmoment maximalt och placera det där det gör mest nytta under mappningen.


Elbroms, trottelrobot, datastyrda körcykler

​El bromsen i bänken kommer från Frenelsa och bromsar 1.470 Nm vid 3.000 rpm. Bromsbänken är också utrustad med ett datastyrt trottel servo som möjliggör automatiserade körcykler där alla last - trottellägen och varvtals områden automatiskt kan mätas, täckas och sen justeras.

En el-broms i bromsbänken ger möjlighet att låsa på ett önskat varvtal oavsett trottelöppning när man läser av / justerar AFR värdet i en trottel / varvtalscell.

Att på detta sätt kunna låsa på ett varvtal och då få en stabil avläsning av AFR värdet vid olika trottelöppningar ger dig en bättre mappning.


Professionella verktyg för ECU redigering som täcker de flesta Mc ECU:er

​Factory Ride använder SportDyno Pro samt Analyzer, Woolich Racing verktyg och Alientech ECM Titanium, Kess V3 master enhet för att läsa - modifiera  - skriva ECU:er dels direkt via mc:s service kontakt eller lösa ECU:er på arbetsbänk. Samtliga enheter har uppdateringsavtal - tillgång till de senaste ECU definitionerna.

Följande Mc mappningar kan dataloggas, genomföras med bromsbänkens ECU verktyg

Power Commander "Piggy Back" mappning

Finns det en Power Commander till din Mc kan jag mappa den. Jag har en POD-300 display - datalogger samt Autotune Lambda modul jag tillfälligt kan koppla till din Power Commander under mappningen vid behov. Följande Mc kan mappas med Power Commander. Länk >>>>

Woolich Racing direkt ECU mappning

Jag har samtliga Woolich Racing data loggnings boxar, Zeitronix bredbands Lambda sonder, och mappnings kablage till alla Mc som Woolich Racing  enheterna täcker oavsett årsmodell och fabrikat. I Woolich beskrivningarna för varje Mc och årsmodell framgår vilka parametrar som kan redigeras i ECU:n. Följande Mc kan mappas och dataloggas med Woolich verktyg. Länk >>>

 

Alientech, SportDyno Pro + Analyzer direkt ECU mappning

Om en Mc inte täcks av Woolich Racing använder jag SportDyno Pro + Analyzer och Alientech verktyg för direkt mappningar. Jag har en AIM EVO4s datalogger, Can bus logger med ODB protokoll, original Kess V3 läs - skriv enhet samt olika ECU redigeringsprogram och ECU definitioner tillgängligt i bromsbänken. Länk >>>


https://static.wixstatic.com/media/2a0891_af27a6060c654751abb538fbd58b1a1c~mv2.jpg/v1/crop/x_0,y_0,w_3264,h_2442/fill/w_574,h_430,al_c,q_90/2a0891_af27a6060c654751abb538fbd58b1a1c~mv2.webp

https://static.wixstatic.com/media/2a0891_a101b7efcb2e4abc8d11ebf283dd1b8a~mv2.jpg/v1/fill/w_565,h_422,al_c,q_90/2a0891_a101b7efcb2e4abc8d11ebf283dd1b8a~mv2.webp
https://static.wixstatic.com/media/2a0891_e9a2720adeb34ea1b08410b7d4d58217~mv2.jpg/v1/fill/w_346,h_257,al_c,q_90/2a0891_e9a2720adeb34ea1b08410b7d4d58217~mv2.webp
https://static.wixstatic.com/media/2a0891_35e1f65716cf4d6b9caa97004550e418~mv2.jpg/v1/fill/w_600,h_355,al_c,q_90/2a0891_35e1f65716cf4d6b9caa97004550e418~mv2.webp
https://static.wixstatic.com/media/2a0891_9324ab1b6d3d4e8aac91c97d67df8fdd~mv2.png/v1/fill/w_600,h_271,al_c,q_95/2a0891_9324ab1b6d3d4e8aac91c97d67df8fdd~mv2.webp