Checklista inför mappning i bromsbänken

Innan du lämnar in din motorcykel för mappning finns det en del saker som behöver förberedas och ordnas för att resultatet av mappningen skall bli så bra som möjligt. Försök att pricka av så många punkter som möjligt på listan så spar det tid jag kan lägga på själva mappningen och du undviker onödiga kostnader. Om det finns punkter på listan du inte har möjlighet att ordna själv hjälper jag dig givetvis lösa detta.

För att mappningen skall gå så bra och smidigt som möjligt är det fint om du meddelar mig om de saker som behöver åtgärdas innan ditt besök i bromsbänken.​Checklista:

 

 • Om din Mc tidigare har blivit mappad / flashad direkt i ECU kontrollera med den tidigare mapparen / flasharen att din ECU ej är "låst" för modifiering. Om den är det, be det tidigare mappnings / flash företaget att låsa upp din ECU för vidare modifiering. Eller allra helst, be mappningsföretaget lägga in original mappen och samtidigt låsa upp ECU:en. Factory-Ride har inget behov av den tidigare "trim" mappen. I bland har det tidigare flashnings företaget satt ett klistermärke på ECU:n. Sitter det ett klistermärke är ECU:n troligtvis modifierad och låst. Har du en Yamahas MT motorcykel med Yamaha fabriks mapp för Acropovic kan den ej mappas då de förhindrar vidare mappning. Factory Ride föredrar om möjligt att starta arbetet med en ECU som har original mapp för att undvika onödigt strul.

 • Din motorcykel skall fungera utan problem, vara i fullgott skick utan några vätske eller olje läckage.

 • Ha det körprogram - läge du normalt använder inställt i ditt menysystem.

 • Ha full tank med den bensinkvalitet du normalt kör på. Meddela mig vilken bensin du kör på.

 • Kontrollera att tändstift, oljenivå, oljekvalitet, kylvätska är inom specifikationerna och har rätt nivåer.

 • Kedja och drev behöver vara i bra skick och kedjan rätt spänd.

 • Dina däck bör ha minst 2 mm mönsterdjup på mitten av däcket, ha gärna vanliga "landsvägsdäck" monterade.

 • Ha ej slicks eller de mjukaste sportdäcken monterade vid mappningen då de "slaktas" och går ned snabbt vid bänkningen. Slicks däck kan även ge en lägre effekt angivelse i bromsbänken.

 • Ha ett batteri som är fulladdat och i bra kondition. Meddela mig om du har Litium eller LiPo batteri. Om du använder en "specialladdare" för Litium eller LiPo batterier till ditt batteri är det bra om du tar med den vid bromsbänks besöket.

 • Det är bra om du tar reda på hur man stänger av "Traction Control" i ditt menysystem på mc:en innan besöket.

 • Du skall ha minst ett ledigt Lambda sond uttag i grenröret - kollektorn per cylinderbank på ditt avgassystem där jag kan montera min bredbands Lambda sond. Gängan här kan vara M12x1,25  mm eller M18x1,5 mm. Jag har adapters där vi kan sam-montera en original Lambda sond tillsammans med min bredbands Lambda sond i ett befintligt uttag i grenröret - kollektorn för både M12 och M18 gängor. 

 • Har du ett servo som vrider ett ljuddämpande vred i kollektorn på avgassystemet får du bättre mappnings resultat om denna kopplas ur och låses i öppet läge. Detta kan ske genom att lossa de wirar som går från servot till "vredet" i kollektorn. En del av de de direkt ECU mappar jag gör eliminerar även servot så det kan monteras bort utan felkoder i ECU.

 

 • Har du någon form av "EGR" "Pair" "AIS" ventil med koppling till luftburken skall dessa system alltid kopplas bort. Detta sker genom att plugga igen de slangar som finns i dessa system eller ännu bättre genom att montera "Block Off Plates" i ventilkåpan och sedan plugga igen intaget i luftburken. De direkt ecu mappar jag tillhandahåller kopplar oftast bort magnetventil funktionen så även magnetventilen kan monteras bort utan felkoder i ECU. Exempel på detta är Woolich Racing direkt mappar som då kombineras med "Block Off Plates".

 

 • Original Lambda sonder skall kopplas ur och monteras bort genom "Lambda terminatorer" eller genom att de stängs av genom inläsning av en mapp som avaktiverar dem. Att stänga av original sonderna och den "closed loop" funktion de styr ger bättre tomgångs och lågfart egenskaper och är ett måste för att få bra resultat vid en mappning i samtliga register. De direkt mappar jag installerar i original ECU kopplar bort original smalbands Lambda sonder och "closed" loop funktionen direkt i ECU. I och med detta kan alla trottel / varvtals lägen mappas och kontrolleras av den nya mappen.

 • Ha din mc konfigurerad exakt så som du avser att köra den med. Det avgassystem, luftburk osv du kommer köra med. Om du ibland använder DB Killer mappar jag din Mc utan DB killer. 

 • All bänkkörning av din mc och vistelse i min bromsbänks lokal sker på egen risk. Lokalen är en bullrig, industriell miljö med roterande komponenter där mina anvisningar måste följas för att eliminera risken för personskador. Jag har extra hörselskydd för kunder tillgängligt i bromsbänken. Factory Ride ersätter inte eventuella skador på vare sig fordon eller person uppkomna i samband med mappning. Din motor kommer köras till varvstoppet under mappningen ett flertal gånger med de belastningar det medför. Givetvis bistår jag med alla mina erfarenheter, utrustning och arbetar med beprövade mappnings procedurer genom hela din mappning för att minimera - eliminera risken för skador och haverier. Din fabriksgaranti upphör att gälla vid en mappning, och ditt fordon uppfyller ej längre heltypsgodkännandet och blir underkänt vid kontrollbesiktning om det upptäcks att förändringar gjorts i motorstyrningen vid en kontrollbesiktning. Mappningen är avsedd för mc körning på bana och du mappar din mc på egen risk.

Retur till startsidan i webshopen >>>