Mappning med befintlig Power Commander. Justering bränsle (tändning) i alla register

  • 5 995 kr

Mappning med befintlig enhet som Power Commander, Rapid Bike, o.dyl. Detta ger dig en personligt utförd mappning och justering av bränsle/luftmängd.


I lager.
Artikelnummer: 3
Leverantör: Factory-Ride
Dela

Mappning med befintlig enhet som Power Commander, Rapid Bike, o.dyl.
 

Jag kopplar in din MC i bromsbänken och mina datloggers och gör en  effekt / AFR mätning av din mc i originalskick på följande trottellägen  10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100% på samtliga varvtal och dokumenterar resultatet. Under dessa mätningar använder jag elbromsen i  bromsbänken och låser varvtalet från 2.500 varv i 250 - 500 varvs steg  upp till maxvarvtalet på samtliga trottellägen. Jag mäter även Lambda / AFR värdet samt i samtliga celler. I och och med detta har jag en bas  att jobba från under optimeringen.

Sedan är det dags för en  individuell optimering där jag skapar en mapp för din motor och  konfiguration där alla trottellägen från tomgång till fullgas optimeras.  För att hitta det optimala värdet för bränsle / tändning i alla trottel  / varvtals lägen tar jag hjälp av min 5 gas analysator som är integrerad i  bromsbänken och mäter fem olika värden förutom Lambda /  AFR värdet. Genom att läsa av, kombinera och tolka de fem olika värdena i 5 gasmätaren  får jag snabbt information om hur bra tänd inställning och bränsle  blandning är i nuläget och åt vilket håll det skall justeras för att bli optimalt. Jag får också besked om vilken inställning som ger bäst möjlig effekt och körbarhet i alla register i en enskild motor. Om man bara mappar med hjälp av en Lambda   sond är det svårare  och mer tidsödande att hitta optimala  inställningar  i alla register.

Jag optimerar och justerar följande parametrar:
 

  • Bränsle i alla register,

  • Tändning för bästa vridmoment, effekt om det går att justera i din PC enhet

Du kan välja mellan en gemensam mappning för alla cylindrar som behåller original mapp offset mellan cylindrar eller en individuell  AFR  mätning och mappning för varje enskild cylinder Om du gör valet individuell mappning av varje cylinder behöver det finnas en enskild Lambda port i dina headers för varje cylinder.

Du kan vara med i bromsbänken under den initiala effektmätningen, sedan lämnar du din MC hos mig för den personliga mappningen och hämtar den när det är klart. När du hämtar din MC efter den personliga mappningen har genomförts kör vi tillsammans tre nya effektmätningar där du kan vara med i bromsbänken.

Trottel kalibreringsprocedur och radering av felkoder i ECU  ingår när mappningen är klar. Du får utskrifter på resultat av effektmätningen mappningen för alla varvtalslägen med "före och efter" resultat.