Direkt mappning av original ECU i bromsbänk. Justering bränsle, tändning i alla register

  • 12 350 kr

Direkt mappning av original ECU i bromsbänk, Alla justeringar.


I lager.
Artikelnummer: 6
Dela

Direkt mappning av original ECU.

 

Jag kopplar in din MC i bromsbänken och mina dataloggers och gör en effekt / AFR mätning av din mc i originalskick på följande trottellägen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100% på samtliga varvtal och dokumenterar resultatet. Under dessa mätningar använder jag elbromsen i bromsbänken och låser varvtalet från 2.500 varv i 250 - 500 varvs steg upp till maxvarvtalet på samtliga trottellägen. Jag mäter även Lambda / AFR värdet samt i samtliga celler. I och och med detta har jag en bas att jobba från under optimeringen. Med en direkt mappning av ECU kan man komma åt  och justera värden för små trottelöppningar upp till cirka 16 % där vacum värdet i insuget används som referens för att beräkna nödvändig bränsletillförsel. Över cirka 16 % trottel är det trottelspjäll servo positionen som styr beräkningen av bränsle tillförsel. Detta kan inte styras lika exakt med exempelvis en Power Commander och därför får man ett bättre resultat med direkt ECU mappning.

Sedan är det dags för en individuell optimering där jag skapar en mapp för din motor och konfiguration där alla trottellägen från tomgång till fullgas optimeras. För att hitta det optimala värdet för bränsle / tändning i alla trottel / varvtals lägen tar jag hjälp av min 5 gas analysator som är integrerad i  bromsbänken och mäter fem olika värden förutom Lambda / AFR värdet. Genom att läsa av, kombinera och tolka de fem olika värdena i 5 gasmätaren får jag snabbt information om hur bra tänd inställning och bränsle  blandning är i nuläget och åt vilket håll det skall justeras för att bli optimalt. Jag får också besked om vilken inställning som ger bäst möjlig effekt och  körbarhet i alla register. Om man bara mappar med hjälp av en Lambda  sond är det svårare  och mer tidsödande att hitta optimala inställningar  i alla register.

Jag optimerar och justerar följande parametrar när det ger ett bättre resultat:
 

  • Bränsle i alla register,

  • Tändning för bästa vridmoment, effekt

  • Maximalt varvtal om det kan justeras upp säkert

  • Av-aktivering av original Lamdbda sensorer, Pair ventiler, Avgas spjäll, toppfarts spärrar etc. i ECU.

  • Övriga inställningar som kan göras i ECU och som är relevanta att justera för att förbättra resultatet.


Du kan välja mellan en gemensam mappning för alla cylindrar som  behåller original mapp offset mellan cylindrar eller en individuell  AFR  mätning och mappning för varje enskild cylinder Om du gör valet individuell mappning av varje cylinder behöver det finnas en enskild Lambda port i dina headers för varje cylinder.

Jag avaktiverar original smalbands lambda sensorer, Pair AIS ventiler, Luftburk spjäll, Avgas spjäll i kollektor på avgassystem m.m. direkt i ECU enheten. Du behöver inte ha någon extra elektronik monterad på din Mc efter mappningen.

Du ser resultatet av effektmätningen för din mc i originalskick och skillnaden med den nya personliga mappen. Du kan vara med i bromsbänken under den initiala effektmätningen, sedan lämnar du din MC hos mig för den personliga mappningen.

Trottel kalibreringsprocedur och radering av felkoder i ECU  ingår när mappningen är klar. När du sedan hämtar din MC efter den personliga mappningen är genomförd kör vi tillsammans tre nya effektmätningar där du kan vara med i bromsbänken.

Du får utskrifter på resultatet av effektmätningen och mappningen för alla varvtalslägen med "före och efter" resultat för hela varvtalsregistret med 25, 50, 75 och 100% trottel.